Om Hökensås

Hökensås är en urbergsplatå i Västergötland som sträcker sig 10 mil utmed Vätterns västra strand från Jönköpingstrakten i söder till sjön Viken i norr. Hökensås anses vara en horst (ett geologiskt fenomen som uppstått genom att områdena på ömse sidor om horsten har sjunkit ned ).

På Hökensås finns ett 5 153 ha stort naturreservat vilket ligger i Habo, Mullsjö och Tidaholms kommuner och förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Hökensås fungerar också som ett stort fritidsområde med bl.a. semesterby, vandringleder samt ett flertal större och mindre fiskesjöar.

Här erbjuds fiske året runt efter öring och regnbåge i 30 naturliga sjöar i unik vildmarksmiljö inom Hökensås naturreservat. Området har en unik natur för södra Sverige. Stora delar av området påminner om norrländska tallhedar. Området är lättillgängligt genom mängder av mindre skogsvägar. Skogen är öppen och på många ställen är barrskogen blandad med lövskog.