Fredrik

Bästa boende på åsen, helt klart. Nära till de finaste sjöarna och värdfolket förstår skånska. Det rockar fett!